Privacyverklaring BTA

Better Together Agency B.V., gevestigd aan Mart Smeetslaan 1 1217 ZE Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum

T: +31 35 2062650

E: kantoor@bettertogetheragency.nl

W: www.bettertogetheragency.nl

 

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Better Together Agency verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • internetbrowser;
 • apparaattype;
 • het IP-adres van een apparaat;
 • de schermgrootte van het apparaat;
 • browserinformatie;
 • geografische locatie (alleen land);
 • voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven.

 

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kantoor@bettertogetheragency.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Better Together Agency verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Better Together Agency B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Better Together Agency B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Better Together Agency neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Better Together Agency) tussen zit.

 

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Better Together Agency bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Type gegevens en de bewaartermijn

 • Nieuwsbrief inschrijving: tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.

 

6 Delen van persoonsgegevens met derden

Better Together Agency verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Better Together Agency B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Better Together Agency gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Better Together Agency gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk hier voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de socialmediabedrijven. Hieronder een overzicht van alle cookies die actief zijn op de website van  Better Together Agency B.V.:

 

Naam: CookieConsent

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 jaar

Soort cookie: 1st party

Doel: Slaat de cookie-toestemmingsstatus van de gebruiker op voor het huidige domein

 

Naam: cookies.js

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: 1st party

Doel: Bepaalt of de bezoeker de cookie-toestemmingsbox heeft geaccepteerd. Dit zorgt ervoor dat de cookie-toestemmingsbox niet opnieuw wordt weergegeven bij een nieuwe toegang.    

 

Naam: wc_cart_hash_#

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: aanhoudend

Soort cookie: 1st party

Doel: –

 

Naam: wc_fragments_#

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: 1st party

Doel: –

 

Naam: _GRECAPTCHA

Provider: google.com

Vervaldatum: 179 dagen

Soort cookie: thirdparty

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om valide rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.

 

Naam: CONSENT

Provider: google.com

Vervaldatum: 2 jaar

Soort cookie: thirdparty

Doel: Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is noodzakelijk voor de GDPR-compliance van de website.  

 

Naam: rc::a 

rc::b

rc::c

Provider: google.com

Vervaldatum: aanhoudend

na sessie

na sessie

Soort cookie: thirdparty

Doel: Used to detect whether the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for the GDPR compliance of the website.  

 

Naam: __cf_bm

Provider: hubspot.com

Vervaldatum: na 1 dag

Soort cookie: thirdparty

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om valide rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.

 

Naam: li_gc

Provider: ads.linkedin.com

Vervaldatum: 179 dagen

Soort cookie: thirdparty

Doel: Slaat de cookie-toestemmingsstatus van de gebruiker op voor het huidige domein

 

Naam: __cf_bm

Provider: vimeo.com

Vervaldatum: 1dag

Soort cookie: thirdparty

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om valide rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.

 

Naam: CONSENT

Provider: youtube.com

Vervaldatum: 2 jaar

Soort cookie: thirdparty

Doel: Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is noodzakelijk voor de GDPR-compliance van de website.

 

Naam: lang

Provider: ads.linkedin.com

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: thirdparty

Doel: Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website

 

Naam: __hssc

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 dag

Soort cookie: 1st party

Doel: Geeft aan of de cookiegegevens moeten worden bijgewerkt in de browser van de bezoeker.

 

Naam: __hssrc

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: 1st party

Doel: Wordt gebruikt om de browser van de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek aan de website.

 

Naam: __hstc

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 179 dagen

Soort cookie: 1st party

Doel: Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hiermee kan de website gegevens over het gedrag van bezoekers verkrijgen voor statistische doeleinden.

 

Naam: _ga

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 2 jaar

Soort cookie:1st party

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

Naam: _ga_#

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 2 jaar

Soort cookie: 1st party

Doel: Gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, alsook de data van het eerste en meest recente bezoek. 

 

Naam: _gat

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 dag

Soort cookie: 1st party

Doel: Gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken te beperken

 

Naam: _gid

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 dag

Soort cookie: 1st party

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

Naam: _hjAbsoluteSessionInProgress

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 dag

Soort cookie: 1st party

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om te tellen hoe vaak een website door verschillende bezoekers is bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een ID toe te wijzen, zodat de bezoeker niet twee keer wordt geregistreerd.

 

Naam: _hjFirstSeen

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 dag

Soort cookie: 1st party

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker de website al eerder heeft bezocht, of dat het om een nieuwe bezoeker op de website gaat.

 

Naam: _hjIncludedInPageviewSample

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 dag

Soort cookie: 1st party

Doel: Wordt gebruikt om na te gaan of de navigatie en de interacties van de gebruiker in de gegevensanalyse van de website zijn opgenomen.

 

Naam: _hjIncludedInSessionSample

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 dag

Soort cookie: 1st party

Doel: Registreert gegevens over het website-gedrag van bezoekers. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en website-optimalisatie. 

 

Naam: _hjRecordingLastActivity

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: 1st party

Doel: Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hiermee kan de website gegevens over het gedrag van bezoekers verkrijgen voor statistische doeleinden.

 

Naam: _hjSession_#

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 dag

Soort cookie: 1st party

Doel: Collects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.

 

Naam: _hjSessionUser_#

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1 jaar

Soort cookie: 1st party

Doel: Verzamelt statistieken over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen.

 

Naam: hjViewportId

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: 1st party

Doel: Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hiermee kan de website gegevens over het gedrag van bezoekers verkrijgen voor statistische doeleinden.

 

Naam: hubspotutk

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 179 dagen

Soort cookie: 1st party

Doel: Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hiermee kan de website gegevens over het gedrag van bezoekers verkrijgen voor statistische doeleinden.

 

Naam: mailchimp_landing_site

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 27 dagen

Soort cookie: 1st party

Doel: Wordt gebruikt om te registreren hoe de gebruiker de website is binnengekomen – Deze functie wordt geleverd door Mailchimp.

 

Naam: AnalyticsSyncHistory

Provider: linkedin.com

Vervaldatum: 29 dagen

Soort cookie: thirdparty

Doel: Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met analysedienst van derden. 

 

Naam: vuid

Provider: vimeo.com

Vervaldatum: 2 jaar

Soort cookie: thirdparty

Doel: Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn gelezen.

 

Naam: _fbp

Provider: bettertogetheragency.nl

Vervaldatum: 1st party

Soort cookie: na sessie

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de advertentierelevantie te optimaliseren door bezoekersgegevens van meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt gewoonlijk verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-exchange.

 

Naam: fr

Provider: facebook.com

Vervaldatum: 3 maanden

Soort cookie: thirdparty

Doel: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.

 

Naam: ads/ga-audiences

Provider: google.com

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: thirdparty

Doel: Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk zullen converteren naar klanten, opnieuw aan te trekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.

 

Naam: __ptq.gif

Provider: hubspot.com

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: Thirdparty

Doel: Stuurt gegevens naar het marketingplatform Hubspot over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker over verschillende apparaten en marketingkanalen.

 

Naam: bcookie

Provider: linkedin.com

Vervaldatum: linkedin.com

Soort cookie: 1 jaar

Doel: Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van geïntegreerde diensten te volgen.

 

Naam: bscookie

Provider: linkedin.com

Vervaldatum: 1 jaar 

Soort cookie: thirdparty

Doel: Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

 

Naam: lang

Provider: linkedin.com

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: thirdparty

Doel: Ingesteld door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed “Volg ons” paneel bevat.

 

Naam: lidc

Provider: lidc

Vervaldatum: 1 dag

Soort cookie:  thirdparty

Doel: Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van geïntegreerde diensten te volgen.

 

Naam: UserMatchHistory

Provider: UserMatchHistory

Vervaldatum: 29 dagen

Soort cookie: thirdparty

Doel: Zorgt voor de veiligheid van het browsen door de bezoeker door cross-site request forgery te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en de bezoeker.   

 

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE

Provider: youtube.com

Vervaldatum: 179 dagen

Soort cookie: thirdparty

Doel: Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

 

Naam: YSC

Provider: youtube.com

Vervaldatum: na sessie

Soort cookie: thirdparty

Doel: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

 

Naam: ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Provider: youtube.com

Vervaldatum: aanhoudend

Soort cookie: thirdparty

Doel: Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video

 

7.1 Hotjar

Better Together Agency gebruikt Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze service te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de ‘over Hotjar’ sectie van Hotjar’s ondersteuningssite.

 

7.2 LinkedIn Insight Tag

Met de LinkedIn Insight Tag kunnen gegevens worden verzameld over het bezoek van LinkedIn-leden aan onze website, waaronder de URL, de referrer, het IP-adres, apparaat- en browserkenmerken (User Agent) en de tijdstempel. De IP-adressen worden ingekort of gehasht (indien gebruikt voor het bereiken van leden over verschillende apparaten), en de directe identificatoren van leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens pseudoniem te maken. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

LinkedIn deelt de persoonlijke gegevens van leden niet met ons; we krijgen alleen rapporten en waarschuwingen (waarmee leden niet kunnen worden geïdentificeerd) over ons websitepubliek en advertentieprestaties. Ook kunnen we de Insight Tag gebruiken voor remarketing, waardoor we gepersonaliseerde advertenties op onze website kunnen tonen door deze gegevens te gebruiken, maar zonder het lid te identificeren. We gebruiken ook gegevens waarmee leden niet kunnen worden geïdentificeerd om de relevantie van advertenties te verbeteren en leden op verschillende apparaten te bereiken. LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden controleren via hun accountinstellingen.

Via de advertentie instellingen kunt u uw voorkeuren instellen voor de reclametechnologieën van LinkedIn. Meer informatie over veiligheid van privacy van gegevens is te vinden in de privacyverklaring van LinkedIn.

 

7.4 Facebook-pixel

De Facebook-pixel is een stukje JavaScript dat door Better Together Agency B.V.  is toegevoegd aan de  website van Better Together Agency B.V. om advertenties te optimaliseren, conversies op meerdere apparaten te rapporteren en aangepaste doelgroepen van websitebezoekers te maken die voor Facebook-advertenties kunnen worden gebruikt. 

Alle gegevens die Better Together Agency B.V.  gebruikt, worden samengevoegd met miljoenen andere signalen voordat ze worden gelezen door de optimalisatie systemen van Facebook. Facebook gebruikt gegevens die zijn verkregen van websites die pixels installeren om advertenties te verbeteren. Deze gegevens worden samengevoegd voordat ze worden gebruikt.

De Facebook-pixel van Better Together Agency B.V. verzamelt vier soorten gegevens:

 • HTTP-headers: alles wat in HTTP-headers staat. HTTP-headers zijn een standaard webprotocol dat wordt verzonden tussen een browserverzoek en een server op internet. HTTP-headers bevatten IP-adressen, informatie over de webbrowser, de paginalocatie, het document, de verwijzer en de persoon die de website gebruikt.
 • Pixelspecifieke gegevens: onder andere de pixel-ID en het cookie.
 • Gegevens voor klikken op een knop: dit omvat knoppen waarop wordt geklikt door bezoekers van de website, de labels van deze knoppen en de pagina’s die worden bezocht nadat op deze knoppen is geklikt.
 • Optionele waarden: ontwikkelaars en marketeers kunnen ervoor kiezen om aanvullende gegevens over het bezoek te versturen via aangepaste gegevensgebeurtenissen. Voorbeelden van aangepaste gegevensgebeurtenissen zijn conversiewaarde, paginatype en meer.

Via de advertentie instellingen kunt u uw voorkeuren instellen voor de reclame technologieën van Meta. Meer informatie over de privacy van gegevens is te vinden in de privacyverklaring van Meta.

 

7.4 Meta Conversions API

De Conversions API creëert een verbinding tussen de marketing gegevens van Better Together Agency B.V.  en de Meta-systemen die advertentie targeting optimaliseren, kosten per actie verlagen en resultaten meten. In het geval van directe integraties, houdt dit in dat er een verbinding tot stand wordt gebracht tussen onze website server en Meta.

Server events worden gekoppeld aan een Meta Pixel ID en worden verwerkt zoals web events die via Pixel worden verzonden. Dit betekent dat webserver-events op een vergelijkbare manier worden gebruikt voor meting, rapportage en optimalisatie als browser Pixel-events.

 

7.4 HubSpot

HubSpot volgt bezoekers op de website van Better Together Agency B.V. met behulp van browser cookies. Elke keer dat een bezoeker op de website van Better Together Agency B.V. komt, controleert HubSpot of er een bestaande tracking cookie is. Als er geen cookie is, wordt er een cookie geassocieerd met die bezoeker en wordt elke pagina die die persoon bezoekt geregistreerd.

Er zijn een paar dingen waar je bewust van moet zijn met betrekking tot hoe HubSpot omgaat met tracking cookies:

 • Bezoekers worden anoniem gevolgd, zelfs voordat ze contactpersonen worden. Als en wanneer een bezoeker een formulier invult, zal HubSpot zijn vorige pagina bezoeken associëren op basis van de tracking cookie. Als het ingevulde e-mailadres is gekoppeld aan een bestaand contact, dan zal deze bezoeker worden geïdentificeerd als het contact. Dit geldt ook voor contacten die zijn geïmporteerd.
 • Als een bezoeker zijn cookies verwijdert, wordt hij beschouwd als een nieuwe bezoeker en krijgt hij een nieuwe cookie toegewezen. HubSpot zal echter automatisch formulier inzendingen ontdubbelen die afkomstig zijn van hetzelfde e-mailadres, zelfs als verschillende browser cookies zijn gekoppeld aan de inzendingen.
 • Aangezien cookies uniek zijn voor een browser, als twee mensen dezelfde computer delen, zullen hun inzendingen worden geassocieerd met hetzelfde contact record. Deze ontdubbeling per cookie zorgt ervoor dat als een contactpersoon formulieren indient op de website van Better Together Agency B.V. met verschillende e-mailadressen, alle inzendingen worden geassocieerd met een enkel contact record in HubSpot.
 • HubSpot houdt geen unieke bezoekers bij. Deze metric is gebaseerd op gebruikersgedrag en is niet altijd betrouwbaar. Een gebruiker kan zijn cookies wissen, een andere browser gebruiken of cookies blokkeren. Hoewel deze paginaweergaves nog steeds worden bijgehouden, zullen al deze acties meetellen voor meerdere unieke bezoekers voor dezelfde daadwerkelijke bezoeker.
 • HubSpot zal paginaweergaves toeschrijven aan een contact als het contact klikt op een link in een getraceerde marketing e-mail die leidt naar een pagina met de HubSpot tracking code geïnstalleerd.
 • De HubSpot tracking code zal asynchrone verzoeken doen aan verschillende HubSpot domeinen, zoals track.hubspot.com en forms.hubspot.com. HubSpot serveert deze scripts op meerdere domeinen om de kans te verkleinen dat een enkel script niet wordt geladen, wat kan gebeuren als een bezoeker een browser extensie gebruikt die sommige HubSpot domeinen blokkeert.
 • De Tracking Code API kan ook worden gebruikt om bezoekers in HubSpot te volgen.
 • In marketing e-mails zal HubSpot de cookie slechts eenmaal associëren met een bestaand contact. Elke volgende klik op e-mail links, zoals in een doorgestuurde e-mail, zal een tijdelijke identiteit aan de cookie toewijzen. Het contact moet dan een formulier indienen, of hun informatie via een andere methode invoeren zodat HubSpot hen kan identificeren en de cookie aan hun record kan koppelen.

Meer informatie over veiligheid van privacy van gegevens is te vinden in de privacyverklaring van Hubspot.

7.5 Google Analytics

Google Analytics is een web analytische service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de Better Together Agency B.V. website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Better Together Agency B.V. website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval van activering van de IP-anonimisering, zal Google het laatste octet van het IP-adres trunceren/anonimiseren voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door servers van Google in de VS. In opdracht van de Better Together Agency B.V. website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Better Together Agency B.V. website te evalueren en om rapporten over uw activiteit op te stellen voor ons en voor derden die diensten in verband met de Better Together Agency B.V. website helpen beheren en leveren. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, zoals beschreven in dit Cookiebeleid. Verder kunt u het verzamelen en gebruik van gegevens door Google (cookies en IP-adres) voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy van gegevens is te vinden op de website van Google.

 

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Better Together Agency B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kantoor@bettertogetheragency.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Better Together Agency B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Better Together Agency neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kantoor@bettertogetheragency.nl