Niemand Alleen

In de wintermaanden eind 2020 en begin 2021 kleurde Nederland oranje. Achter vele ramen van huizen werden de vlamstickers van het Oranje Fonds geplakt. Een symbool van warmhartigheid. Hiermee lieten mensen zien dat ze anderen een warm hart toe dragen. Want niemand hoeft er alleen voor te staan.

 

Met de campagne speelden we in op de woorden van Mark Rutte om wat meer op elkaar te letten. Een boodschap midden in de coronacrisis. Een tijd waarin het soms moeilijk was lichtpuntjes te zien. Daarom wilden we samen met het Oranje Fonds met deze actie een positief geluid laten horen.

 

Dat positieve geluid brachten we onder andere met spoken word. Justin Samgar maakte voor ons de voordracht Laten we een verbindend vuurtje beginnen. Daarnaast spoorden we mensen aan om ook écht goed te doen met de Inspiratiegids. Al met al een hartverwarmende campagne!

 

Inspiratiegids voor de campagne Niemand Alleen

De Inspiratiegids

CAMPAGNE:

Niemand Alleen

IN OPDRACHT VAN:

Oranje Fonds

DIENSTEN:

strategie, concept, marketing, creatie

PERIODE:

december 2020 t/m maart 2021

PARTNERS:

Koekoek Concept & Creation, Justin SamgarGrow Media

 IMPACT

20.000

aangevraagde

vlamstickers.

NIEUWSBRIEF

Blijf maandelijks op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving, creatieve campagnes en marketing in de charitatieve en mvo-wereld. Meld je aan!